ifx 

Opening IFX files

Onko .IFX-tiedoston avaamisessa ongelmia? Keräämme tietoa tiedostomuodoista ja voimme selittää, mitä IFX-tiedostot ovat. Lisäksi suosittelemme ohjelmistoja, jotka soveltuvat tällaisten tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen.

Mikä on .IFX tiedostotyyppi?

Tiedostonimipäätteellä .ifx on tiedostotyyppi Informed XML Data Document (.ifx). Tämä tiedostotyyppi liittyy FileNet eForms Designer -ohjelmistoon, jonka on alun perin kehittänyt FileNet Corporation ja myöhemmin IBM. FileNet eForms Designer on keskittynyt sähköisten lomakkeiden luomiseen ja käsittelyyn, ja se luottaa Informed-lomakemalleihin (.itp, .itx), jotka tarjoavat rakennuspalikoita nopeaa lomakkeiden laatimista varten. .ifx-tiedosto on sähköinen lomakeasiakirja, joka on luotu Informed XML-mallista (.itx) ja tallennettu XML-muodossa. Se on tavallinen XML-dokumentti, joka sisältää lomakkeeseen syötetyt tiedot, ja lomakkeen ulkoasu ja ohjaimet on määritelty siihen liittyvässä XML-mallissa. Jokaisen IFX-tietoasiakirjan on viitattava tiettyyn XML-malliin, johon se on linkitetty. FileNet eForms Designerin lisäksi IFX-tietoasiakirjojen avaamiseen ja käsittelyyn voidaan käyttää muita FileNet eForms -perheen ohjelmistoja (osana eForms Workplacea).


Lisäksi .ifx-pääte liittyy IcoFX Icon/Cursor Image (.ifx) -tiedostotyyppiin, joka kuuluu IcoFX:lle, joka on IcoFX-ohjelmiston Microsoft Windowsille tarjoama maksullinen täysimittainen kuvake- ja kursorikuvankäsittelyohjelma. Monikerroksisen asettelun ja muiden kehittyneiden kuvankäsittelyominaisuuksien hyödyntämiseksi IcoFX tallentaa kaikki grafiikkaprojektit käyttäen omaa tiedostomuotoa (.ifx). .ifx-tiedosto on IcoFX:ssä laadittu kuvake- tai kursorisuunnittelu, joka toimii suunnitellun graafisen kuvan työprojektina. Jotta .ifx IcoFX-projekti voidaan käyttää muualla, se on vietävä johonkin yleiseen kuvake-/kursoriformaattiin.


.ifx-pääte tarkoittaa myös INFORAD MANAGERiin liittyvää Inforad Multi Countries Manager (.ifx) -tiedostotyyppiä. INFORAD MANAGER on Microsoft Windows -sovellus, jota käytetään tietyissä Euroopan maissa myytävän INFORAD GPS -nopeusvalvontalaitteen käyttöön ja asetusten määrittämiseen. IFX-tiedostoja käytetään INFORAD-konfiguraatioasetusten tallentamiseen, kun laitetta käytetään useammassa kuin yhdessä maassa.



Ohjelmisto IFX-tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen

Voit avata IFX-tiedostoja seuraavilla ohjelmilla: 

Suosittuja tiedostomuotoja

Video-oppaat