cdd 

Het openen van de CDD bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .CDD bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "CDD" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .CDD bestandstype?

De .cdd-bestandsextensie is voornamelijk gekoppeld aan het ConceptDraw PRO Document (.cdd) bestandstype/formaat dat door Computer Systems Odessa (CS Odessa) is ontwikkeld voor hun commerciële ConceptDraw PRO-diagrammen- en vectortekenprogramma, een onderdeel van de ConceptDraw Office-suite. ConceptDraw PRO is beschikbaar op zowel Microsoft Windows als Apple Mac OS X onder een cross-platform licentie. Het .cdd-bestand is een ConceptDraw PRO-tekening die is opgeslagen in een eigen binair formaat. Dergelijke bestanden kunnen alleen in ConceptDraw PRO worden geopend. Eenmaal geopend kan elk .cdd-document worden geëxporteerd in een reeks standaard (PDF, HTML, SVG) en bedrijfseigen formaten om te publiceren of te delen.

ConceptDraw PRO wordt geleverd met een aantal vooraf gemaakte probleemgerichte sjablonen (.cdt) en voorbeelden (.cdd), die zich bevinden in de submappen "Sjablonen" en "Voorbeelden" onder de thema's van de map "%ProgramData%\ConceptDraw Solution Park". De meest recente versie van ConceptDraw PRO (versie 10) gebruikt standaard een ander documentformaat (.cddz), maar behoudt volledige ondersteuning voor CDD.De .cdd-extensie wordt ook gebruikt in combinatie met het IBM Cognos Insight Workspace (.cdd) bestandstype, met verwijzing naar de Cognos Insight Business Intelligence (BI) en datamining software van IBM. In een gecomprimeerde vorm met optionele wachtwoordbeveiliging slaat het .cdd-bestand de huidige IBM Cognos Insight workspace layout en verwijzingen naar geïmporteerde TM1 kubusgegevens op. Opgeslagen workspaces (.cdd) kunnen worden gedeeld en gepubliceerd op een IBM Cognos TM1 server.


In de auto-elektronica vertegenwoordigt de .cdd-extensie het CANdela Diagnostic Data (CDD)-bestandsformaat dat is ontwikkeld door Vector Informatik GmbH, een belangrijke Duitse leverancier van ECU (Electronic Control Unit)-test-, kalibratie- en diagnoseoplossingen voor de auto-industrie. CDD is een XML-formaat voor het definiëren van formele diagnostische ECU-specificaties. Het .cdd-bestand is een XML-document dat is gemaakt in CANdelaStudio, de belangrijkste specificatie-auteurstool van de CANdela-suite. CDD-bestanden kunnen worden geopend in CANdelaStudio en CDD Viewer.Software om CDD bestanden te openen of omzetten

U kunt CDD bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen