hbd 

Het openen van de HBD bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .HBD bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "HBD" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .HBD bestandstype?

De bestandsnaamextensie .hbd wordt voornamelijk geassocieerd met het bestandstype HardlinkBackup Backup Definition (.hbd). HardlinkBackup is een closed-source .NET-gebaseerde Microsoft Windows-toepassing geschreven door Thomas L. Wolf (Lupinho.Net) voor het automatiseren van gegevensback-ups op NTFS-volumes met behulp van het hardlink-mechanisme. Voor elke back-uptaak die door HardlinkBackup wordt verwerkt, maakt de toepassing een back-updefinitiebestand (.hbd) aan dat alle instellingen bewaart en bron- en doelmappen definieert. Het is een op tekst gebaseerd XML-document, dat rechtstreeks kan worden bekeken in elke teksteditor. Het .hbd-bestand wordt gewoonlijk opgeslagen in de doelmap, samen met een bijbehorende submap met de gegevens waarvan een back-up is gemaakt, hoewel het op elke locatie kan worden opgeslagen met behulp van de menuopdracht "Opslaan als". HardlinkBackup associeert zichzelf met het .hbd bestandstype tijdens de installatie, waardoor het mogelijk wordt elke backup te openen door te dubbelklikken op zijn definitiebestand (.hbd).


Een andere functie van de .hbd extensie heeft te maken met het gecomprimeerde, geserialiseerde formaat dat door Harbour wordt gebruikt om zijn documentatie in op te slaan. Harbour is een open-source, multi-platform, en portable DBMS programmeertaal gebaseerd op xBase en compatibel met Clipper. Een enkel .hbd bestand is een gecomprimeerd binair archief waarin hashes en ruwe tekstgegevens zijn opgeslagen voor elk individueel document dat deel uitmaakt van het pakket. Bedoeld als bron voor publicatie naar HTML of PDF, kan dergelijke Harbour documentatie (.hbd) worden bekeken binnen de hbide ontwikkelomgeving.Software om HBD bestanden te openen of omzetten

U kunt HBD bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen