infix 

Het openen van de INFIX bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .INFIX bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "INFIX" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .INFIX bestandstype?

De tekenreeks .infix komt niet voor als een geldige bestandsnaamextensie en vertegenwoordigt geen bekend bestandstype dat is gekoppeld aan bepaalde software. In plaats van een bestandstype-indicator te zijn, verschijnt de .infix-string als de naam van een commando in Stata, een commerciële platformonafhankelijke statistische analysesoftware van StataCorp LLC. In Stata dient het .infix ("input fixed") commando om waarnemingsgegevens te importeren uit een tekstbestand waarin de gegevenskolommen vast zijn. De .infix-opdracht kan zowel met als zonder gegevenswoordenboeken (.dct, .txt) worden gebruikt, bijvoorbeeld ".infix using [dictionary].dct". Het gebruik van het .infix commando is goed gedocumenteerd in de officiële Stata handleiding en talrijke tutorials over het onderwerp.

Afgezien daarvan kan de .infix string een verwijzing zijn naar de algemene notie van infix notatie die gewoonlijk wordt gebruikt om wiskundige uitdrukkingen op te schrijven. De infix-notatie vereist dat alle operatoren, zoals plus, min, of andere, tussen hun operanden worden geplaatst, en dat elke subexpressie optioneel tussen haakjes wordt geplaatst.

 

Software om INFIX bestanden te openen of omzetten

U kunt INFIX bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen