csv 

Otwieranie plików CSV

Masz problem z otwarciem pliku .CSV? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki CSV. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .CSV?

Rozszerzenie pliku .csv oznacza "wartości oddzielone przecinkami" (CSV) i służy do odróżniania prostych plików tekstowych, które są listami danych tekstowych umownie rozdzielonych znakiem 'przecinka' (UTF-8: 0x2C). Jednak w zależności od aplikacji, można także używać innych znaków jako separatorów w pliku CSV, np. średnika.

Ogólnie mówiąc, CSV jest formatem tekstowym służącym do wymiany danych przedstawionych w tabeli. W pliku .csv każda linia odpowiada rzędowi w tabeli (lub rekordem), natomiast dane oddzielone separatorem reprezentują poszczególne komórki (lub pola rekordów). Komórki powyżej i poniżej siebie tworzą kolumny. Pliki CSV mogą być używane do każdego typu danych zapisanych w tabelach, które można przedstawić (seryjnie) za pomocą drukowanych znaków.

Pliki CSV łatwo można otworzyć dowolnym edytorem tekstowym. Chociaż nie nadają się one do obsługi hierarchicznych struktur danych (takich jak znaczniki HTML), pliki CSV są powszechnie używane jako sposób wymiany danych tabeli liniowych między niezgodnymi bazami danych, aplikacjami itd. Wiele pakietów biurowych obsługuje zarówno eksportowanie, jak i importowanie plików CSV. Kolejnym częstym wykorzystaniem plików CSV jest wymiana informacji kontaktowych w telefonach komórkowych.

 

Program do otwierania i konwertowania plików CSV

Pliki CSV można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty