dbk 

Otwieranie plików DBK

Masz problem z otwarciem pliku .DBK? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki DBK. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .DBK?

Rozszerzenie nazwy pliku .dbk jest przede wszystkim związane z telefonami komórkowymi Sony Ericsson (SE) i jest przypisane do plików kopii zapasowych telefonów SE. SE oferuje darmowe narzędzie dla użytkowników telefonów SE (np. PC Suite), aby umożliwić im podłączenie telefonu do komputera w celu kopiowania zawartości, synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych.

Plik kopii zapasowej SE .dbk to archiwum ZIP zawierające wszystkie pliki danych telefonu (kontakty, zdjęcia, dzwonki, klipy audio i wideo itp.) wybrane przez użytkownika do utworzenia kopii zapasowej. Pliki kopii zapasowych DBK są używane jako punkty przywracania, ponieważ mogą być użyte do przywrócenia telefonu z uszkodzonymi lub utraconymi danymi do poprzedniego stanu. Operacje tworzenia kopii zapasowych i przywracania są zwykle wykonywane z poziomu wyżej wymienionego narzędzia programowego SE.Ponieważ jest to archiwum ZIP, każdy plik .dbk można otworzyć za pomocą dowolnego menedżera archiwów i uzyskać dostęp do dowolnej części jego zawartości, wyodrębnić ją i wyświetlić.Dostępne są narzędzia innych firm, które umożliwiają dowolne wyodrębnianie i konwersję dowolnych danych w archiwum kopii zapasowej .dbk.


Rozszerzenie .dbk jest również dołączane do plików kopii zapasowych baz danych tworzonych automatycznie przez dBase IV, uznany system RDBMS (Relational Database Management System). Kopia zapasowa .dbk głównego pliku bazy danych .dbf byłaby tworzona automatycznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas uruchamiania programu.


Alternatywnie rozszerzenie .dbk służy do identyfikacji plików kopii zapasowych schematów w OrCAD, komercyjnym narzędziu CAD (Computer-Aided Design) firmy Cadence Design Systems, Inc. Plik kopii zapasowej .dbk jest kopią poprzedniego stanu edycji pliku schematu .dsn.Program do otwierania i konwertowania plików DBK

Pliki DBK można otworzyć następującymi programami:
phoneMiner
phoneMiner by Amrak Software
 
WinRAR
WinRAR by win.rar GmbH
 
MYOB JustInvoices
MYOB JustInvoices by MYOB Limited
 


Popularne formaty

Poradniki wideo