grd 

Otwieranie plików GRD

Masz problem z otwarciem pliku .GRD? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki GRD. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .GRD?

Jako skrót od "Gradient", rozszerzenie .grd jest używane głównie jako oznaczenie formatu pliku Adobe Photoshop Gradient (GRD). Program Adobe Photoshop (PS), będący potężnym i wszechstronnym pakietem do przetwarzania obrazów bitmapowych firmy Adobe Systems oraz de facto standardem branżowym dla profesjonalnych artystów obrazów, używa zastrzeżonego formatu GRD do zapisywania kolekcji gradientów kolorów jako plików .grd.

Plik .grd jest małym plikiem binarnym, który zawiera jedną lub więcej definicji gradientu dla Adobe PS. Gradient to szablon płynnej, stopniowej zmiany jednego koloru na jeden lub więcej innych, który może być zastosowany do kształtu lub regionu jako wypełnienie obszaru. Gradienty są tworzone i zarządzane za pomocą narzędzia Gradient Fill.Adobe PS zawiera wybór gotowych gradientów i pozwala na tworzenie i używanie niestandardowych zestawów gradientów (.grd), które mogą być zapisywane oddzielnie i w razie potrzeby ładowane. Na maszynach z systemem MS Windows pliki GRD znajdują się domyślnie w katalogu "Program Files\Adobe\Adobe Photoshop XX\Presety\Gradients\". Dodatkowe ustawienia gradientu można dodać po prostu kopiując odpowiednie pliki .grd do tego katalogu.


Alternatywnie, rozszerzenie .grd - jako skrót od 'Grid' - służy również do określenia formatu pliku Golden Software Grid (GRD) i związanego z nim typu pliku (.grd). GRD odnosi się głównie do Golden Software Surfer, głównego narzędzia do tworzenia map, mapowania powierzchni i wizualizacji firmy Golden Software. Typ pliku .grd jest stosowany zarówno do podformatów ASCII jak i binarnych formatu Grid. Obie wersje nie są bezpośrednio czytelne dla człowieka.

Plik .grd jest więc albo plikiem tekstowym albo binarnym, który zawiera dane siatki dla Golden Software Surfer. Pliki GRD służą do definiowania i przechowywania map wysokości terenu (w tym cyfrowych modeli wysokości, DEM), projekcji map itp. wizualizowanych za pomocą narzędzi Golden Software.


Poza tym, rozszerzenie .grd jest używane do rozróżniania różnych plików danych z siatką. Dane gridowe to skalarne wartości liczbowe ułożone w skończonej tablicy wzdłuż danego zbioru współrzędnych, a typowy plik .grd jest plikiem tekstowym ASCII, który zawiera takie dane. Reprezentujące mapy, siatki, histogramy i inne typy danych pliki GRD są używane z wieloma narzędziami GIS i wizualizacji map. Pliki danych gridowych (.grd) nie są przeznaczone do bezpośredniego przeglądania/edycji za pomocą edytora tekstowego.Program do otwierania i konwertowania plików GRD

Pliki GRD można otworzyć następującymi programami:
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop by Adobe Systems, Inc.
 


Popularne formaty

Poradniki wideo