hdt 

Otwieranie plików HDT

Masz problem z otwarciem pliku .HDT? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki HDT. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .HDT?

Rozszerzenie pliku HDT jest powiązane z ustawieniami tonowania HDR używanymi w programie Adobe Photoshop CS5 i późniejszych wersjach. W plikach HDT przechowywane są ustawienia wymagane do tworzenia obrazów HDR (high dynamic range) - jasność, kontrast, nasycenie, ustawienia ekspozycji i inne.

W programie Photoshop możliwe jest stworzenie ekspresyjnego obrazu HDR poprzez łączenie wielu zdjęć wykonanych przy różnych wartościach ekspozycji. Parametry wynikowego obrazu można dostosować, zmieniając każdą wartość ręcznie lub wczytując ustawienie wstępne zawierające wstępnie skonfigurowane ustawienia.Niektóre ustawienia stonowania HDR są domyślnie zawarte w bibliotece Photoshopa: Surrealistic.hdt, Saturated.hdt, Flat.hdt, Monochromatic.hdt i inne. Można je znaleźć w katalogu Presets/HDR Toning w folderze aplikacji Adobe Photoshop.

Możliwe jest również zapisywanie i ładowanie własnych, niestandardowych ustawień HDT. Można je stworzyć od podstaw za pomocą okna Photoshop HDR Toning lub dostosować konfigurację istniejącego predefiniowanego ustawienia i zapisać jako plik .hdt do dalszego wykorzystania.Program do otwierania i konwertowania plików HDT

Pliki HDT można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo