htm 

Otwieranie plików HTM

Masz problem z otwarciem pliku .HTM? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki HTM. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .HTM?

Rozszerzenie .htm reprezentuje typ pliku Hypertext Markup Language (HTML). Pliki HTM są zwykłymi plikami tekstowymi zawierającymi tekst użytkownika z umieszczonymi pomiędzy nimi znacznikami znaczników HTML. Plik .htm jest kodem źródłowym strony internetowej wyświetlanej w przeglądarce internetowej. Znaczniki definiują strukturę dokumentu i zawierają instrukcje dla przeglądarki dotyczące sposobu wyświetlania strony internetowej.

Pliki HTM są uniwersalnie proste, czytelne dla człowieka, wieloplatformowe i edytowalne za pomocą dowolnego edytora tekstu, z których wiele umożliwia podświetlanie składni HTML. Jako tekst prosty, pliki HTM są zakodowane w formatach ASCII, ANSI lub Unicode.Rozszerzenie .htm służy temu samemu celowi co .html, oba są alternatywnym sposobem na oznaczenie tego samego typu pliku HTML. Historycznie, notacja .htm ewoluowała od ery DOS/Win 3.x z 3-cyfrowym limitem długości rozszerzenia.

Wiele serwerów internetowych traktuje pliki .htm tak samo jak pliki .html, serwując im domyślnie ten sam typ MIME "text/html". Jednakże, na serwerze internetowym mogą istnieć wymagania dotyczące nazewnictwa rozszerzeń, tak aby preferowane były pliki .htm lub .html.Program do otwierania i konwertowania plików HTM

Pliki HTM można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo