html 

Otwieranie plików HTML

Masz problem z otwarciem pliku .HTML? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki HTML. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .HTML?

Rozszerzenie .html reprezentuje format pliku Hypertext Markup Language (HTML). Plik .html jest kodem źródłowym strony internetowej, który jest używany przez przeglądarki internetowe do wyświetlania strony w sposób, w jaki została zaprojektowana. Odbywa się to za pomocą znaczników HTML, które nie są wyświetlane przez przeglądarki, ale są raczej zestawem instrukcji, jak interpretować różne sekcje strony.

Tekst użytkownika ustrukturyzowany za pomocą znaczników HTML wewnątrz pliku .html nazywany jest "hipertekstem" i jest głównym środkiem wymiany informacji w sieci World Wide Web.Format HTML jest formatem wieloplatformowym i standaryzowanym, a pliki HTML są w całości tekstem jawnym. Z założenia są one czytelne dla człowieka i zrozumiałe dla wszystkich przeglądarek internetowych, jak również obsługiwane przez procesory tekstu, oprogramowanie do projektowania stron internetowych, klientów poczty elektronicznej, odtwarzaczy multimedialnych itp.

Rozszerzenie .html służy temu samemu celowi co .htm, z jedynymi praktycznymi różnicami leżącymi w konwencjach nazewnictwa przyjętych na różnych serwerach internetowych.

Zgodnie z zasadą "dobrej praktyki" W3C, pliki HTML (struktura) są powszechnie używane razem z arkuszami stylów CSS (prezentacja).Program do otwierania i konwertowania plików HTML

Pliki HTML można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo