html 

Öppning av HTML-filer

Har du problem med att öppna en .HTML-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad HTML-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .HTML-filtypen?

.html-tillägget representerar filformatet HTML (Hypertext Markup Language). En .html-fil är en källkod till en webbsida som webbläsarna använder för att visa sidan på det sätt som den är utformad. Detta görs med hjälp av HTML-taggar som inte visas av webbläsarna utan snarare är en uppsättning instruktioner om hur olika sidavsnitt ska tolkas.

Användartext som struktureras med HTML-taggar i en html-fil kallas "hypertext" och är det huvudsakliga informationsutbytet på World Wide Web.HTML-formatet är ett plattformsoberoende och standardiserat format, och HTML-filer är alla i klartext. De är läsbara och förstås av alla webbläsare och stöds av textprocessorer, webbdesignprogram, e-postklienter, mediaspelare osv.

Tillägget .html har samma funktion som .htm, de enda praktiska skillnaderna ligger i de namnkonventioner som används på olika webbservrar.

Enligt W3C:s princip om "god praxis" används HTML-filer (struktur) vanligen tillsammans med CSS-stilblad (presentation).Program för att öppna eller konvertera HTML-filer

Du kan öppna HTML-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning