inc 

Otwieranie plików INC

Masz problem z otwarciem pliku .INC? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki INC. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .INC?

INC jest skrótem od nazwy plików INClude, które są używane w różnych językach programowania, takich jak PHP, C/C++, Java, Pascal, itp. Pliki INC zawierają informacje (stałe, funkcje, skrypty, klasy, elementy HTML, itp.), które programiści mogą chcieć umieścić na wielu innych stronach lub w innych plikach.

Pliki INC mogą być używane jako nagłówek/stopka z bocznymi elementami nawigacyjnymi lub powtarzającymi się blokami tekstowymi; jako lewy/prawy pasek boczny zawierający banery lub reklamy; lub jako plik z obrazami logo, które powinny być wyświetlane w określonym miejscu na każdej stronie witryny.Największą zaletą plików z rozszerzeniem .inc jest to, że możesz po prostu edytować kod źródłowy w jednym dokumencie, zamiast aktualizować ten sam kod na każdej stronie. Zmiany pojawią się na wszystkich stronach, które mają odniesienia do odpowiedniego pliku .inc.

Ponieważ jednak pliki .inc nie są przetwarzane przez serwer, zawarte w nich poufne dane są narażone na ujawnienie. Jeśli komuś uda się znaleźć lokalizację Twojego pliku .inc, może wpisać jego adres URL w przeglądarce internetowej i zobaczyć kod źródłowy.Program do otwierania i konwertowania plików INC

Pliki INC można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo