lng 

Otwieranie plików LNG

Masz problem z otwarciem pliku .LNG? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki LNG. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .LNG?

Rozszerzenie .lng oznacza 'LaNGuage' (LNG) i jest przede wszystkim związane z plikami interfejsu i wtyczkami używanymi w wielu wersjach oprogramowania w celu umożliwienia obsługi interfejsu w licznych językach.

Pliki LNG są plikami ze standardowym tekstem i w większości przypadków można je edytować bezpośrednio w edytorze tekstu. Niektóre oprogramowania wymagają jednak użycia zastrzeżonych formatów LNG, które Adobe Acrobat wykorzystuje do swoich wtyczek językowych. W takim przypadku pliki .lng są binarne.Wiele plików językowych .lng ze standardowym tekstem może wykorzystywać składnię tagów opartych na XML. Pliki .lng, będąc plikami wielojęzycznymi, prawie zawsze zakodowane są w formacie Unicode.

Pliki LNG nie należy z reguły otwierać bezpośrednio, chyba że w celu bezpośredniej edycji. Mogą natomiast być one używane przez aplikacje. Co do zasady, pliki .ng muszą być umieszczone w konkretnym katalogu, aby aplikacja mogła je znaleźć (najczęściej jest to katalog instalacyjny lub katalogi z danymi aplikacji w folderze użytkownika).


Rozszerzenie .lng może też należeć do plików projektowych modelu utworzonych przez LINGO, czyli matematyczny program modelowy na Windows/Unix, opracowany przez Lindo Systems, Inc. W tym przypadku plik .lng można otworzyć tylko za pomocą LINGO, zawierającym dane specyficzne dla modelu.Program do otwierania i konwertowania plików LNG

Pliki LNG można otworzyć następującymi programami:
Lingo
Lingo by Lindo Systems Inc
 
µTorrent
µTorrent by BitTorrent Inc.
 
LINGO /x64
LINGO /x64 by Lindo Systems Inc
 


Popularne formaty