pitem 

Otwieranie plików PITEM

Masz problem z otwarciem pliku .PITEM? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki PITEM. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .PITEM?

Rozszerzenie nazwy pliku .pitem oznacza typ pliku ArcGIS Portal Item (.pitem) używany w systemie informacji geograficznej ArcGIS (GIS) firmy Esri. Poprzez swój ArcGIS REST API, ArGIS pozwala na hostowanie zasobów GIS na portalach internetowych zasilanych przez ArcGIS Server i jego liczne usługi, z których każda obsługuje swój własny typ elementu poprzez pliki pośrednie, takie jak .pitem.

Plik .pitem jest w szczególności używany jako wskaźnik do warstw obrazów i elementów dostarczanych przez ArcGIS Server Image Service. Jest to zwykły plik tekstowy (ASCII), który wykorzystuje składnię JSON, aby zapewnić pełne streszczenie funkcji ArcGIS lub warstwy obrazu, w tym jej opis, warunki użytkowania, URL źródła danych, prawa dostępu itp. Standardowa nazwa pliku dla takich plików pozycji portalu ArcGIS to "item.pitem."Na portalu internetowym ArcGIS można uzyskać plik "item.pitem" dla obrazu lub warstwy funkcji, korzystając z polecenia "Otwórz w ArcGIS for Desktop" w menu kontekstowym elementu (oferowane tylko w obsługiwanych systemach operacyjnych, takich jak Microsoft Windows). Pliki .pitem są przeznaczone do otwarcia w ArcMAP, podstawowym komponencie pakietu ArcGIS for Desktop.Program do otwierania i konwertowania plików PITEM

Pliki PITEM można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo