rtfx 

Otwieranie plików RTFX

Masz problem z otwarciem pliku .RTFX? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki RTFX. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .RTFX?

Rozszerzenie nazwy pliku .rtfx jest jednym z nowszych wynalazków oznaczających dokumenty w formacie Rich Text Format (RTF) pakowane wewnątrz pojemników OPC ZIP. OPC oznacza Open Packaging Convention i odnosi się do specyfikacji formatu pliku opracowanej przez Microsoft Corporation i ogólnie znanej jako Office Open XML. RTF jest formatem dokumentu typu word-processor ogólnego przeznaczenia, opracowanym przez Microsoft w latach 90-tych i szeroko stosowanym do celów wymiany i archiwizacji dokumentów, z obsługą RTF wbudowaną w praktycznie wszystkie narzędzia do przetwarzania tekstu.

Plik .rtfx jest w zasadzie dokumentem RTF wewnątrz archiwum ZIP. Typ pliku .rtfx może nie być bezpośrednio rozpoznany przez oprogramowanie do przetwarzania tekstu, w takim przypadku najlepiej jest ręcznie wyodrębnić plik .rtf z jego pojemnika .rtfx i otworzyć go w zamian. Jednakże, będąc całkowicie tekstowym, nieskompresowane dokumenty RTF zwykle zajmują znacznie więcej miejsca na dysku. Rozszerzenie .rtfx zostało wybrane dla plików RTF w pakietach OPC pomimo ich niekodowania w języku XML, najprawdopodobniej w celu zachowania podobieństwa do innych formatów XML Office Open (.docx, .xlsx, itp.) i podania podpowiedzi co do typu kontenera.Alternatywnie, rozszerzenie .rtfx jest używane do oznaczania plików, które zawierają tekstowy kod źródłowy efektów wizualnych lub programów scenicznych przeznaczonych dla preprocesora RTTraverser nVidia Scene Management Engine (SceniX).Program do otwierania i konwertowania plików RTFX

Pliki RTFX można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty