ses 

Otwieranie plików SES

Masz problem z otwarciem pliku .SES? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki SES. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .SES?

Podstawowe skojarzenie rozszerzenia nazwy pliku .ses idzie w parze z typem pliku i formatem Adobe Audition (.ses), który był używany w poprzednich wydaniach Adobe Audition (3.0 i wcześniejszych), komercyjnego oprogramowania DAW (Digital Audio Workstation) firmy Adobe Systems. SES jest starszym formatem binarnym, odziedziczonym po Cool Edit Pro (Syntrillium Software), bezpośrednim poprzedniku Adobe Audition.

Plik .ses reprezentuje zapisaną sesję wielościeżkową programu Adobe Audition (lub Cool Edit Pro). Nie przechowuje on żadnych rzeczywistych danych audio. Zamiast tego zawiera odwołania do plików waveform (.wav), zapisuje pozycje ścieżek na osi czasu, zastosowane efekty i filtry, ustawienia miksowania i inne informacje. Aby plik sesji został prawidłowo otwarty, wszystkie zewnętrznie powiązane przebiegi muszą znajdować się w swoich oryginalnych lokalizacjach.Adobe Audition 3.0 był ostatnią wersją, która używała formatu .ses. Późniejsze wersje przeszły na nowy, oparty na XML format sesji (.sesx). Ponieważ starych plików sesji (.ses) nie można otworzyć w Adobe Audition w wersji późniejszej niż 3.0, istnieje kilka narzędzi firm trzecich, które mogą przekonwertować takie pliki na nowy format (np. Ses2sesx).


W tym samym znaczeniu "ses", rozszerzenie .ses jest również często używane dla różnych plików sesji utworzonych przez różne aplikacje, od emulatorów terminali do systemów zarządzania bazami danych i aplikacji dla inżynierii mechanicznej. Ponieważ każda aplikacja używa swojego własnego formatu pliku, rozszerzenie .ses działa jako ogólna etykieta typu pliku.

Plik .ses reprezentuje sesję roboczą zapisaną z poziomu aplikacji. Pliki sesji można później otworzyć ponownie, odtwarzając zapisane wcześniej środowisko i wznawiając pracę od punktu, w którym została ona przerwana. Wszystkie pliki .ses są specyficzne dla aplikacji i mogą być otwierane lub używane tylko w tej samej aplikacji, która je utworzyła.


W odniesieniu do SES-Pégase, darmowego statystycznego systemu eksperckiego firmy Delta Expert, używanego przez francuskie uniwersytety do różnych projektów badawczych, rozszerzenie .ses oznacza format bazy danych SES-Pégase (.ses). Takie bazy danych mogą być używane tylko z SES-Pégase.Program do otwierania i konwertowania plików SES

Pliki SES można otworzyć następującymi programami:
Adobe Audition
Adobe Audition by Adobe Systems
 
Adobe Audition
Adobe Audition by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Audition Patch
Adobe Audition Patch by Adobe Systems Incorporated
 


Popularne formaty

Poradniki wideo