svg 

Otwieranie plików SVG

Masz problem z otwarciem pliku .SVG? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki SVG. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .SVG?

SVG jest skrótem od Scalable Vector Graphics format stworzony przez World Wide Web Consortium w 1999 roku. Format SVG jest używany do wyświetlania grafiki 2D w Internecie. Ponieważ specyfikacja SVG jest publicznie dostępna, jest ona obsługiwana przez różne edytory grafiki wektorowej, w tym Adobe Illustrator i Corel Draw.

Format plików SVG przechowuje obrazy w postaci dokumentów tekstowych XML. Rysunki mogą być statyczne, dynamiczne lub interaktywne. Funkcja animacji jest zazwyczaj definiowana za pomocą skryptów lub wbudowanych elementów animacji. Pliki SVG mogą być kompresowane za pomocą zewnętrznych algorytmów kompresji, najczęściej Gnu Zip (GZIP). Po skompresowaniu, rysunki .svg otrzymają rozszerzenie pliku .svgz.W porównaniu z bitmapowymi formatami graficznymi, takimi jak JPEG lub GIF, które opisują obrazy za pomocą siatki pikseli, pliki .svg mają mniejszy rozmiar i wymagają mniej czasu na wysyłanie i pobieranie. Obrazy SVG mogą dostosowywać się w rozmiarze i rozdzielczości do rozmiaru okna, w którym są wyświetlane bez utraty przejrzystości, podczas gdy obrazy JPEG i GIF nie mogą zmieniać swojego stałego rozmiaru pliku.Program do otwierania i konwertowania plików SVG

Pliki SVG można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo