tmp 

Otwieranie plików TMP

Masz problem z otwarciem pliku .TMP? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki TMP. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .TMP?

TMP to jedno z najpopularniejszych rozszerzeń dla plików tymczasowych. Rozszerzenie to często przypisywane jest nie tylko do nazw plików, ale także do nazw folderów tymczasowych w celu podkreślenia ich tymczasowego statusu. Rozszerzenie .tmp może być używane przez różne programy do różnych celów, a pliki TMP mogą zawierać różne typy danych: zwykły tekst, arkusze kalkulacyjne, obrazy, dokumenty binarne, itd. Niektóre pliki TMP są kopiami zapasowymi zwykłych plików, na których użytkownik pracuje, dzięki czemu program może później przywrócić plik, jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego (błąd, przerwa w zasilaniu, itp.), zmieniając rozszerzenie TMP na poprawne rozszerzenie danego pliku. Użytkownik może także zmienić rozszerzenie .tmp ręcznie, ale ze względu na fakt, że w folderze systemowym znajdują się setki plików TMP, nie jest to łatwe zadanie.

Po zakończeniu zadania lub sesji, pliki TMP są zwykle usuwane przez program, który je utworzył. Niektóre pliki mogą jednak pozostawać w tymczasowych folderach systemu Windows. Te zapomniane i niepotrzebne pliki można bezpiecznie usuwać: albo ręcznie, albo używając narzędzia "Czyszczenie dysku" systemu Windows lub innego przeznaczonego do tego celu programu.

 

Program do otwierania i konwertowania plików TMP

Pliki TMP można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty