ts3_plugin 

Otwieranie plików TS3_PLUGIN

Masz problem z otwarciem pliku .TS3_PLUGIN? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki TS3_PLUGIN. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .TS3_PLUGIN?

Rozszerzenie nazwy pliku .ts3_plugin reprezentuje typ pliku TeamSpeak 3 Plugin Module (.ts3_plugin) wprowadzony za pomocą TeamSpeak 3, trzeciej generacji autorskiego oprogramowania VoIP (Voice-over-IP) TeamSpeak opracowanego przez TeamSpeak Systems GmbH. TeamSpeak umożliwia jednoczesną komunikację wielu użytkowników poprzez sieci IP w czasie rzeczywistym i stał się bardzo popularny wśród graczy.

Plik .ts3_plugin zawiera instalowalny moduł pluginu dla TeamSpeak 3. Jest to zwykłe archiwum ZIP o zdefiniowanej strukturze wewnętrznej: plik sterujący wtyczką typu root-level ("package.ini") oraz podfolder "plugins", w którym znajdują się rzeczywiste moduły programu pluginów (.dll lub .so). Wtyczki TeamSpeak 3 (.ts3_plugin) są specyficzne dla danej platformy, przy czym zazwyczaj dostępne są oddzielne wersje dla różnych platform. Po zainstalowaniu programu TeamSpeak 3, typ pliku .ts3_plugin jest zazwyczaj wstępnie skojarzony z programem TeamSpeak Package Installer ("package_inst.exe" w systemie Microsoft Windows), uruchamianym automatycznie przy próbie otwarcia pliku .ts3_plugin. Zainstalowane wtyczki można aktywować za pomocą menu Ustawienia → Wtyczki w aplikacji klienckiej TeamSpeak 3.

 

Program do otwierania i konwertowania plików TS3_PLUGIN

Pliki TS3_PLUGIN można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo