url 

Otwieranie plików URL

Masz problem z otwarciem pliku .URL? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki URL. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .URL?

Rozszerzenie nazwy pliku .url pochodzi od standardowego skrótu Uniform Resource Locator (URL) i związane jest z typem pliku Internet Shortcut (.url). Funkcja Internet Shortcut (skrótu internetowego) jest częscią wszystkich systemów operacyjnych Microsoft Windows i umożliwia tworzenie szybkich linków internetowych na pulpicie lub w dowolnym folderze.

Plik .url to skrót Microsoft Windows Internet. W przeciwieństwie do skrótów systemu pliku (.link), jest to plik tekstowy, który za pomocą pełnego adresu URL może wskazywać dowolna stronę internetową lub inne źródło. Adres linku może być zmieniony w dowolnym czasie za pomocą kliknięcia prawym przyciskiem myszy na polecenie Properties (Właściwości). Gdy plik .url zostanie aktywowany, umożliwi odpowiedniemu programowi do obsługi protokołu (w przypadku standardowych adresów URL jest to domyślna przeglądarka internetowa) podążanie za linkiem znajdującym się w pliku. Oprócz HTTP ('http://'), mogą być użyte inne protokoły. Na przykład, skrót z prefiksem 'file:///' może prowadzić do lokalnego lub zdalnego pliku.W innych systemach operacyjnych pliki .url nie są rozpoznawane jako skróty internetowe i nie są otwierane ani wyświetlane jako pliki tekstowe. Otwierając plik .url w edytorze tekstu, użytkownik może z łatwością wyodrębnić adres URL, do którego odnosi się on.Program do otwierania i konwertowania plików URL

Pliki URL można otworzyć następującymi programami:
MX5
MX5 by Maxthon International Limited
 
Google Chrome
Google Chrome by Google Inc.
 
QQ浏览器
QQ浏览器 by 腾讯科技(深圳)有限公司
 


Popularne formaty