xls 

Otwieranie plików XLS

Masz problem z otwarciem pliku .XLS? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki XLS. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .XLS?Plik z rozszerzeniem XLS reprezentuje dwójkowy plik arkusza Microsoft Excel. Plik XLS służy do przechowywania informacji zapisanych w siatce pionowych kolumn i poziomych wierszy. Ten schemat tabelaryczny umożliwia tworzenie wykresów i tabel oraz wykonywanie różnych obliczeń i analiz statystycznych.

Plik z formatem XLS był używany domyślnie do zapisywania dokumentów w starszych wersjach Excela, sprzed 2007 roku. Następnie zastąpiono go formatem XML z rozszerzeniem .xlsx. Pomimo przyjęcia nowego formatu, dokumenty .xls są nadal obsługiwane i możliwe do odczytania przez wszystkie produkty Excel, w tym wersję 2007 oraz późniejsze.Wewnętrzna treść pliku .xls jest zorganizowana w szeregu strumieni i podstrumieni, z prawidłowym oznaczeniem początku pliku i końca pliku. Podstawowym strumieniem w XLS jest strumień skoroszytu (Workbook), który z kolei zawiera podstrumień Globals i podstrumienie arkuszy.

Oprócz komercyjnego programu Excel istnieją inne aplikacje innych firm umożliwiające otwieranie skoroszytów .xls lub konwertowanie ich na inne formaty plików. Mogą też one wykonywać zadania pomocnicze, takie jak łączenie danych z kilku dokumentów XLS lub kopiowanie formuł obliczeniowych.Program do otwierania i konwertowania plików XLS

Pliki XLS można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty