acv 

Öppning av ACV-filer

Har du problem med att öppna en .ACV-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad ACV-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .ACV-filtypen?

Filnamnstillägget .acv betecknar filtypen Adobe Photoshop Curves Preset (.acv) som används i Adobe Photoshop, ett stort grafiskt redigeringsprogram och verktyg för digital fotografering från Adobe Systems. I Adobe Photoshop är kurvor ett kraftfullt verktyg som används av digitala konstnärer utöver verktyget Nivåer för att ändra färgbalansen, förbättra den visuella uppfattningen, skapa ljuseffekter och så vidare.

.acv-filen är en förinställning för kurvor i Adobe Photoshop. Det är en liten binär fil där inställningar från panelen Curves Adjustment lagras i Adobes egenutvecklade format. Senare sparade kurvanpassningar (.acv) kan laddas och tillämpas på samma eller en annan bild med kommandot "Load Curves Preset..." i panelen Curves Adjustment.Som standard sparas användardefinierade kurvor (.acv) i katalogen "%UserProfile%\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop...\Presets\Curves" (Microsoft Windows) och kan delas mellan Windows och Mac OS X. Det finns många webbplatser och forum där konstnärer som använder Adobe Photoshop delar med sig av sina egna kurvanställningar (.acv) som de gjort för olika ändamål.Program för att öppna eller konvertera ACV-filer

Du kan öppna ACV-filer med följande program:
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CC by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 by Adobe Systems Incorporated
 
Adobe Photoshop
Adobe Photoshop by Adobe Systems, Inc.
 
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3 by Adobe Systems Incorporated
 


Populära format

Videohandledning