ashx 

Öppning av ASHX-filer

Har du problem med att öppna en .ASHX-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad ASHX-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .ASHX-filtypen?

.ashx-tillägget är associerat med filtypen ASP.NET Web Handler (ASHX) och betecknar speciella handlingsfiler som kan användas för att behandla HTTP-begäranden av ASP.NET-baserade webbplatser. ASP.NET är en proprietär webborienterad utvecklings- och körtidsplattform från Microsoft som är besläktad med den tidigare ASP-tekniken (Active Server Pages), men som har omarbetats helt och hållet för att bli en del av .NET-familjen.

I princip är en .ashx-fil en textbaserad fil som innehåller en liten del (ofta en rad) av C&sharp-källkoden, en implementering av alla åtgärder på serversidan som önskas för att hantera en specifik URL-fråga (Uniform Resource Locator). ASHX-hanterare aktiveras genom att URL:er mappas till dem via serverkonfigurationen.ASHX-filer kallas webbhanterare eftersom de gör det möjligt för en ASP.NET-baserad server att specifikt behandla vissa datatyper, URL:er eller HTTP-begäranden samt vidta åtgärder beroende på inkommande URL-strängar.

ASHX-filer ses inte av webbläsare, eftersom de senare endast får svar som är resultatet av att deras frågor har behandlats av lämpliga .ashx-hanterare.Program för att öppna eller konvertera ASHX-filer

Du kan öppna ASHX-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning