cardmodel 

Öppning av CARDMODEL-filer

Har du problem med att öppna en .CARDMODEL-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad CARDMODEL-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .CARDMODEL-filtypen?

cardPresso Model.

Badge Studio Model.

 

Program för att öppna eller konvertera CARDMODEL-filer

Du kan öppna CARDMODEL-filer med följande program:
Badge Studio
Badge Studio by Copyright 2013, Evolis Card Printer
 
cardPresso
cardPresso by Copyright 2011-14, cardPresso, Lda
 
cardPresso
cardPresso by Copyright 2011-16, cardPresso, Lda
 
cardPresso
cardPresso by Copyright 2011-17, cardPresso, Lda
 
cardPresso
cardPresso by Copyright 2011-13, cardPresso, Lda
 


Populära format

Videohandledning