ui 

Öppning av UI-filer

Har du problem med att öppna en .UI-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad UI-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .UI-filtypen?

UI-filtillägget används av verktyget Qt Designer som hjälper programvaruutvecklare att skapa grafiska användargränssnitt för C++-projekt. Qt Designer är en del av Qt Creator, en plattformsoberoende utvecklingsmiljö.

Programmet gör det möjligt för användare att anpassa widgets med hjälp av formulär på skärmen och sedan förhandsgranska resultaten för att se till att allt fungerar som planerat. När användarna sparar ett formulär i Qt Designer registreras det som en .ui-fil. Tekniskt sett utgör UI-filer XML-baserade dokument som kan öppnas med vilken tillgänglig textredigerare som helst.Filer med tillägget .ui hänvisar till den kategori av utvecklarfiler som används för att lagra konfigurationsdata för användargränssnittet. Vid kompilering används en .ui-fil av kompilatorn för användargränssnitt (uic) för att generera C++-kod.


Dessutom kan en .ui-fil hänvisa till GEOS Espire-källkodfiler. GEOS Espire är namnet på det monteringsspråk som används för att skapa GEOS-baserade program. GEOS, ett operativsystem, ett grafiskt användargränssnitt och en uppsättning verktyg för programvaruutveckling, användes av Nokia, Hewlett-Packard, Toshiba osv.Program för att öppna eller konvertera UI-filer

Du kan öppna UI-filer med följande program:
UltraISO
UltraISO by EZB Systems, Inc.
 
UltraISO Premium
UltraISO Premium by EZB Systems, Inc
 
Python 2.7 - PyQt4
Python 2.7 - PyQt4 by pythonxy
 


Populära format

Videohandledning