castep 

Öppning av CASTEP-filer

Har du problem med att öppna en .CASTEP-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad CASTEP-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .CASTEP-filtypen?

castep — Materials Studio Text Document.Program för att öppna eller konvertera CASTEP-filer

Du kan öppna CASTEP-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning