cgi 

Öppning av CGI-filer

Har du problem med att öppna en .CGI-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad CGI-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .CGI-filtypen?

Filnamnstillägget .cgi står för Common Gateway Interface (CGI) och betecknar filtypen CGI Script (.cgi). CGI är en standardiserad, enhetlig teknik för databehandling på serversidan och generering av dynamiskt innehåll på webben. Även om nästan alla programmeringsspråk kan användas i CGI är Perl, C och Python de vanligaste.

En .cgi-fil är en vanlig textfil som innehåller källkoden till ett program eller skript i något av de vanliga CGI-språken, även ett Unix/Linux-skript. Som standard placeras alla .cgi-skriptfiler i katalogen "cgi-bin" under en webbservers rot. Tillägget .cgi behandlas speciellt av alla CGI-kompatibla webbservrar, och .cgi-filer tolkas och exekveras av en korrekt CGI-modul.På en webbserver är en .cgi-fil en del av en webbplats motor. Annars är det bara en textfil. CGI-filer kan också använda andra tillägg (t.ex. .pl, .py), men detta kräver en anpassad serverkonfiguration. CGI-skript kan visas och skrivas i vilken texteditor som helst.

Dåligt utformade eller felaktiga .cgi-skript kan utgöra ett allvarligt säkerhetshot, eftersom CGI-skript ofta blir måltavlor för hackare på webbplatser.Program för att öppna eller konvertera CGI-filer

Du kan öppna CGI-filer med följande program: 

Populära format