diagsession 

Öppning av DIAGSESSION-filer

Har du problem med att öppna en .DIAGSESSION-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad DIAGSESSION-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .DIAGSESSION-filtypen?

Det långa filnamnstillägget .diagsession betecknar filtypen Diagnostics Session (.diagsession) som används i Microsoft Visual Studio och F12 Developer's Tools för Internet Explorer 11 (IE11), Microsofts webbläsare som ingår i de senaste versionerna av Microsoft Windows.

En .diagsession-fil representerar en ögonblicksbild av minnet med ytterligare profilinformation som gör det möjligt att felsöka minnesläckor, prestandaförluster eller andra programproblem. Sådana filer (.diagsession) genereras i Visual Studio eller F12 och används vanligen för diagnostik och profilering, till exempel på Microsoft Azure Web Sites-plattformen. Tekniskt sett är det ett vanligt ZIP-arkiv som innehåller flera .etl-minnesspårningsfiler i GUID-namngivna underkataloger, tillsammans med XML-filer för kontroll och metadata.Sådana diagnostiska sessionsfiler (.diagsession) kan öppnas direkt i Microsoft Visual Studio för detaljerad analys. Sedan version 2013 kan Microsoft Visual Studio öppna .diagsession-filer som sparats från F12-verktygen i IE11. I Visual Studio hanteras diagnostiska sessioner i avsnittet Prestanda och diagnostik.Program för att öppna eller konvertera DIAGSESSION-filer

Du kan öppna DIAGSESSION-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning