enq 

Öppning av ENQ-filer

Har du problem med att öppna en .ENQ-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad ENQ-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .ENQ-filtypen?

Filnamnstillägget .enq kan komma från "EndNote Query" och betecknar filtypen EndNote Saved Search (.enq) med hänvisning till EndNote, en bibliografisk referens- och forskningsprogramvara som utvecklats kommersiellt av Clarivate Analytics (en del av Thomson Reuters, tidigare känt som IP & Science). EndNote tillhandahåller en stor mängd anslutningar till vetenskapliga databaser online, har kraftfulla sök- och citeringsverktyg och gör det möjligt att spara sökvillkor lokalt.

.enq-filen är en sådan sparad sökning i EndNote. Varje .enq-fil sparas som standard i mappen "%UserProfile%\AppData\EndNote\Searches" och lagrar en uppsättning sökinställningar, inklusive söktermer, för senare användning. Den ursprungliga anslutningen sparas dock inte och måste väljas på nytt när .enq-filen öppnas igen. .enq-filerna använder ett proprietärt binärt format och kan inte öppnas utanför EndNote. Eftersom filtypen .enq är förknippad med EndNote när den installeras kan sparade sökningar (.enq) öppnas med ett dubbelklick, vilket gör att fliken Sök i EndNote uppdateras med de sökalternativ som sparats i filen.

 

Program för att öppna eller konvertera ENQ-filer

Du kan öppna ENQ-filer med följande program:
EndNote X7
EndNote X7 by Thomson Reuters
 
EndNote X8
EndNote X8 by Thomson Reuters
 
EndNote X5
EndNote X5 by Thomson Reuters
 
EndNote X6
EndNote X6 by Thomson Reuters
 
EndNote X4
EndNote X4 by Thomson Reuters
 


Populära format

Videohandledning