isf 

Öppning av ISF-filer

Har du problem med att öppna en .ISF-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad ISF-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .ISF-filtypen?

Filnamnstillägget .isf betecknar i första hand filtypen Inspiration Document (.isf) som är associerad med Inspiration, en kommersiell programvara för diagrammering, visuell kartläggning och presentationer från Inspiration Software, Inc. En .isf-fil är ett Inspirationsdokument - en presentation, en karta, ett diagram eller ett diagram - som innehåller alla tillhörande grafiska och strukturella element i en enda behållare. Inspirationsdokument (.isf) använder ett proprietärt binärt format och kan endast öppnas korrekt med Inspiration. Dessutom kan Inspiration-presentationer eller diagram (.isf) öppnas och visas med hjälp av det kostnadsfria verktyget Inspiration Presenter, som finns tillgängligt från Inspiration Software för Microsoft Windows och Apple Mac OS X.


En annan förekomst av .isf-tillägget är relaterad till filtypen Tektronix Oscilloscope Data (.isf), med hänvisning till oscilloskopinstrument tillverkade av Tektronix, Inc. Tektronix oscilloskop kan registrera vågformssignaler och spara de registrerade uppgifterna med hjälp av Tektronix interna filformat (ISF). En .isf-fil representerar en vågformssignal som fångats med ett Tektronix-oscilloskop (t.ex. TDS3000- eller MSO3000-serien) och sparats i ISF-format. Sådana .isf-datafiler kan öppnas och manipuleras med hjälp av Tektronix OpenChoice Desktop-verktyget, som är fritt tillgängligt från Tektronix.


.isf-tillägget är också känt för att representera filtypen Intergraph SmartPlant Instrumentation Specification (.isf). Som en del av Intergraphs omfattande industritekniska lösning SmartPlant Enterprise ansvarar SmartPlant Instrumentation (SPI) för instrumenteringskonstruktion. En .isf-fil är ett fristående SPI-specifikationsblad som kan cirkulera bland ingenjörer och tekniker för granskning eller korrigering. Utanför SPI kan ISF-specifikationer öppnas och redigeras med Intergraphs kostnadsfria SPI External Editor.


Utöver ovanstående är .isf-tillägget förknippat med ISF-formatet (Ink Serialized Format) som utvecklats av Microsoft Corporation för lagring och behandling av handskrift och som publicerats under deras Open Specification Promise. I detta sammanhang är en .isf-fil ett handskrivet meddelande eller en ritning som tagits på en Windows-baserad mobil eller surfplatta (t.ex. Windows TabletPC 101 eller annan) och sparats i ISF-format. Visning av sådana serialiserade bläckbilder (.isf) kräver konvertering till ett standardbildformat.


En annan filtyp som representeras av .isf-tillägget är QXDM Pro Log (.isf). QXDM Pro (Qualcomm eXtensible Diagnostic Monitor Professional) är ett kommersiellt diagnostik- och övervakningsverktyg för enheter baserade på Qualcomm-chipset. QXDM Pro sparar sina diagnostiska loggar som .isf-filer med Qualcomms egenutvecklade loggformat. Sådana .isf-loggar kan öppnas med QXDM Pro eller skickas till Qualcomm för kvalificerad hjälp.Program för att öppna eller konvertera ISF-filer

Du kan öppna ISF-filer med följande program: 

Populära format