lnk 

Öppning av LNK-filer

Har du problem med att öppna en .LNK-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad LNK-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .LNK-filtypen?

Tillägget .lnk associerar till det binära formatet Shell Link i Microsoft Windows. En länkfil är en liten fil (~2 Kb) som används som en pekare eller genväg till en annan fil eller katalog i filsystemet.

En Windows .lnk-fil lagrar vissa metadata om den fil som pekas ut, t.ex. datum och tid för skapande och senaste ändring, datum och tid för senaste åtkomst osv. LNK-filer används endast för att hänvisa till filsystemresurser (andra filer och kataloger), medan .url-genvägar används för att peka på Internetresurser.En .lnk-fil kan inte visas i en textredigerare och när den aktiveras behandlas den direkt av Windows-skalet. Ett dubbelklick på en .lnk-fil har samma betydelse som om dubbelklicket gjordes på målfilen eller målkatalogen. En .lnk-fil i sig innehåller inga användardata, den är bara en genväg.

Windows döljer som standard förlängningar av registrerade filtyper, vilket kan utgöra en allvarlig säkerhetsrisk, särskilt när det gäller .lnk-filer (tänk på filer med dubbla förlängningar som "filnamn.txt.lnk" som visas som "filnamn.txt").Program för att öppna eller konvertera LNK-filer

Du kan öppna LNK-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning