ovpn 

Öppning av OVPN-filer

Har du problem med att öppna en .OVPN-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad OVPN-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .OVPN-filtypen?

Filnamnstillägget .ovpn representerar filtypen OpenVPN Configuration File (.ovpn). Den används tillsammans med OpenVPN, en öppen källkod (GPL) för implementering av VPN-anslutning (Virtual Private Network) som utnyttjar OpenSSL-biblioteket med dess robusta SSL/TLS-kryptering. OpenVPN har utvecklats av OpenVPN Technologies, Inc. och OpenVPN-communityt och finns tillgängligt på alla större operativsystem för datorer och mobiler. OpenVPN använder .ovpn-konfigurationsfiler för att konfigurera VPN-tunnlar.

En .ovpn-fil är en vanlig textfil där konfigurationsalternativen för en anslutning till en VPN-server listas. Certifikatfiler (.crt) och nyckelfiler (.key) kan också behövas för att konfigurera en VPN-tunnel med OpenVPN. Många VPN-servrar som distribuerar sina anslutningsinställningar som .ovpn-filer innehåller serialiserade servercertifikat och nycklar i .ovpn-filen.OpenVPN-konfigurationsfiler (.ovpn) kan också ha tillägget .conf, vilket är standard på många GNU/Linux-system som Debian, Ubuntu osv. Både .ovpn- och .conf-filer skapas, visas och redigeras med en textredigerare. Vanligtvis innehåller .ovpn-filer (.conf-filer) utförliga kommentarer som förklarar konfigurationsalternativen och deras användning.Program för att öppna eller konvertera OVPN-filer

Du kan öppna OVPN-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning