rv 

Öppning av RV-filer

Har du problem med att öppna en .RV-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad RV-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .RV-filtypen?

.rv står för RealVideo och filnamnstillägget .rv är främst förknippat med filtypen och formatet RealVideo Video File (.rv). RealVideo är en uppsättning egenutvecklade video-codecs från RealNetworks, en delmängd av den bredare RealMedia multimedia codec-ramen.

En .rv-fil är en digital videofil i ett av de olika RealVideo-videokomprimeringsformaten, som var och en har en annan fyrsiffrig kod (FourCC). Alla RealVideoformat är väl lämpade för streaming, särskilt om man använder RealTime Streaming Protocol (RTSP). När RealVideo-filer (.rv) finns på multimediahubbar på Internet länkas de vanligtvis till RealMedia-genvägar (.ram, .rmm).Alla RealVideo (.rv)-filer kan öppnas direkt och spelas upp med den senaste versionen av RealPlayer (en egenutvecklad multimediaspelare från RealNetworks) och flera andra spelare, inklusive de som är inbyggda i mobila enheter. Dessutom kan .rv-videofiler konverteras till andra videoformat (t.ex. med hjälp av det öppna verktyget ffmpeg).


Alternativt står .rv-tillägget för RV Text-Based GTO File (.rv) filtyp och format. RV är namnet på en kraftfull, egenutvecklad verktygssvit från Tweak Software för professionell videoredigering, animation och bildsekvenshantering på flera plattformar (Microsoft Windows/GNU Linux/Apple Mac OS X).

Här är en .rv-fil en textfil i GTO-formatet, ett datorgrafikformat med öppen källkod som utvecklats av Tweak Films. En .rv-fil kan innehålla godtycklig grafikrelaterad data. Sådana filer används för att styra animation, rendering och efterbehandling. GTO är det ursprungliga formatet för RV-sviten. Programstöd för att läsa/skriva GTO .rv-filer tillhandahålls av GTO-biblioteket (C++, Python).Program för att öppna eller konvertera RV-filer

Du kan öppna RV-filer med följande program: 

Populära format