wbl 

Öppning av WBL-filer

Har du problem med att öppna en .WBL-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad WBL-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .WBL-filtypen?

Filnamnstillägget .wbl är främst associerat med filtypen WINDEV/WEBDEV Multi-Project Batch Status Report (.wbl). Batchstatusrapportfiler är loggfiler som skapas som ett resultat av automatiserad behandling av flera projekt som utförs i WINDEV- eller WEBDEV-miljön. WINDEV och WEBDEV är varumärket för PC SOFTs kommersiella RAD-verktygslådor (Rapid Application Development) för utveckling av Microsoft Windows- respektive webbaserade applikationer. För varje WINDEV/WEBDEV-sats med flera projekt (.WDBatch) skapas automatiskt en statusrapport (.wbl) i samma katalog efter att satsen har bearbetats fullständigt. Sådana .wbl-filer används för felsökning och spårning och kan öppnas direkt för visning i WINDEV/WEBDEV-miljön.


Alternativt representerar .wbl-tillägget filtypen Workbench Load (.wbl) som används i utvecklingsmiljön Qlik Sense Workbench för plattformen Qlik Sense för datavisualisering från QlikTech International AB. En Workbench Load (.wbl)-fil är en lista i klartext över alla filer (.html, .js etc.) som ingår i ett mashup-projekt. .wbl-filen genereras automatiskt när projektet sparas från Mashup-redigeraren som är integrerad i Qlik Sense Workbench.


Tillägget .wbl används dessutom av HPEL-funktionen (High Performance Extensible Logging) i IBM WebSphere Application Server för att beteckna HPEL-loggfiler. Sådana .wbl-filer, som sparas i katalogerna "logdata/" och "tracedata/" när HPEL är aktiverad, innehåller utökade logg- och spårningsposter för programservern. WBL-loggar skapas endast i HPEL-loggningsläget och kan visas eller exporteras med hjälp av Log Viewer-verktyget.Program för att öppna eller konvertera WBL-filer

Du kan öppna WBL-filer med följande program:
WINDEV
 
WINDEV
WINDEV by PC SOFT
 
WebDev
 
MIKE Zero
MIKE Zero by DHI Water & Environment
 


Populära format

Videohandledning