wid 

Öppning av WID-filer

Har du problem med att öppna en .WID-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad WID-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .WID-filtypen?

.wid-tillägget är oftast associerat med filtypen och formatet Web Intelligence Document (WID). Web Intelligence (Webi) är en webbaserad del av SAP BusinessObjects, ett omfattande ramverk för business intelligence. WID är standardrapportformatet för Webi inklusive Webi Rich Client, en Webi-klientapplikation för offlinearbete.

En .wid-fil är ett Webi-rapportdokument som lagrar affärsanalyser, beräkningar och andra rapportrelaterade data i det proprietära WID-formatet. Sådana WID-rapporter är avsedda att användas i Webi och kan ha vissa åtkomstbegränsningar (redigerings-/visningsrättigheter).Beroende på rapportens innehåll kan WID-filer antingen delvis eller helt konverteras till Desktop Intelligence-rapporter (.rep) med hjälp av Report Conversion Tool (RTC).


Inom Windows-programvaruutveckling används .wid-tillägget också för att beteckna MS Visual Studio Deployment Dialog Schema-filer (WID) som är anpassningsbara dialogrutor för installationsprogram som används tillsammans med Windows Installer. WID-dialogfiler är avsedda att användas i MS Visual Studio och kan öppnas och redigeras med Orca, ett specialverktyg i Windows Installer SDK.


En annan förekomst av .wid-tillägget är relaterad till indexeringstjänsten MS Windows Search som skapar tillfälliga indexeringsfiler med flera tillägg (.ci, .wid, .dir) när nya filer och/eller kataloger indexeras. Sådana .wid-filer är tillfälliga och är inte avsedda att användas av användaren.


Dessutom kan .wid-tillägget också tilldelas filer för uppgiftsdefinition (WID) som används av BPMN 2.0 Modeler, ett grafiskt BPMN-verktyg (Business Process Modeling Notation) för Unix/Linux-system. BPMN 2.0 Modeler är en del av det större Eclipse SOA-projektet med öppen källkod. I detta sammanhang används WID-filer för att definiera anpassade uppgifter i BPMN-projekt (diagram).


Inom dendrokronologin (vetenskap om trädens ålder) används tillägget .wid för att märka CDendro Ring Width Data-filtypen (WID) som en förkortning av "Width" (bredd). CDendro är en kommersiell programvara för MS Windows som används för att korsdatera och analysera data om årsringarnas bredd. En CDendro .wid-fil är en klartextfil med en enkel rubrik och en serie ringbreddsvärden, som alla börjar på en ny rad.Program för att öppna eller konvertera WID-filer

Du kan öppna WID-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning