xht 

Öppning av XHT-filer

Har du problem med att öppna en .XHT-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad XHT-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .XHT-filtypen?

.xht-tillägget är uttryckligen associerat med filtypen XHTML (Extended Hypertext Markup Language). XHTML är ett strukturerat markup-språk som har status av W3C:s (World Wide Web Consortium) rekommendation (senaste version 1.1). XHTML är mycket likt HTML men har en striktare XML-liknande syntax.

En .xht-fil är en klartextfil i UTF-8-kodning som standard, som innehåller en fullständig källkod för ett XHTML-webbdokument. XHT-filer kan läsas och redigeras med vilken Unicode-anpassad textredigerare som helst. XHTML-dokument (.xht) förstås och kan öppnas korrekt med alla moderna webbläsare (utom MS Internet Explorer 8 och tidigare).Till skillnad från HTML-webbsidor ("text/html") serveras XHTML-dokument med MIME-typen "application/xhtml+xml", behandlas med en XHTML/XML-parser och genomgår en strikt syntaxkontroll när de öppnas. Varje syntaxfel i en .xht-fil leder till att analysen avbryts med ett felmeddelande.

När en .xht-fil öppnas lokalt i en webbläsare behandlas den som XHTML på grund av sitt tillägg. Om man manuellt ändrar tillägget till .htm[l] kan man visa ett XHTML-dokument i HTML-läge med alla syntaxfel ignorerade.Program för att öppna eller konvertera XHT-filer

Du kan öppna XHT-filer med följande program:
Mozilla Firefox
Mozilla Firefox by Mozilla
 
Google Chrome
Google Chrome by Google Inc.
 
Cốc Cốc
Cốc Cốc by Đơn vị chủ quản Cốc Cốc
 


Populära format

Videohandledning