mep 

Opening MEP files

Onko .MEP-tiedoston avaamisessa ongelmia? Keräämme tietoa tiedostomuodoista ja voimme selittää, mitä MEP-tiedostot ovat. Lisäksi suosittelemme ohjelmistoja, jotka soveltuvat tällaisten tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen.

Mikä on .MEP tiedostotyyppi?

.mep-pääte liittyy ensisijaisesti Movavi Video Editor Project (MEP) -tiedostomuotoon ja .mep-tiedostotyyppiin. Movavi Video Editor on Movavin kaupallinen sovellus Microsoft Windowsille ja Mac OS:lle, jonka avulla voi laatia 2D- ja 3D-elokuvia kaappaamalla ja muokkaamalla videota, lisäämällä siirtymiä ja tehosteita, miksaamalla ääniraitoja jne.

Movavi Video Editorissa kaikki elokuvan luominen tapahtuu projektin sisällä. Movavi Video Editor käyttää projektitiedostoissaan omaa MEP-muotoa. .mep-tiedosto on pieni binääritiedosto, joka edustaa Movavi Video Editorin projektia. MEP-projektitiedostoihin ei tallenneta varsinaista video- tai äänitietoa, sillä ne sisältävät vain viittaukset raidelevyllä käytettäviin audio-/videoleikkeisiin sekä niihin sovellettuihin efekteihin tai asetuksiin.MEP-tiedostoja ei voi avata tai "toistaa" millään muulla sovelluksella. Yleinen virhe on julkaista .mep-projekteja sen sijaan, että tuotantovideo vietäisiin kunnolla johonkin vakiomuotoon (.avi, .mp4 jne.). Jotta .mep-projektilla tehty elokuva voidaan julkaista, video on tuotettava ja vietävä.


Vaihtoehtoisesti .mep-pääte liittyy Total Station Points (MEP) -tiedostomuotoon / -tyyppiin. MEP on suojattu binäärimuoto, jota Autodesk Fabrication CADmep, tärkeä MEP (Mechanical, Electrical, and Plumbing) CAD-järjestelmä, käyttää. MEP-tiedostot tallentavat pistetietoja totaaliasemalaitteille (ml. robottitotaaliasemat, RTS), joita käytetään putkistojen, kanavien, liittimien jne. asennus- ja kiinnityspisteiden kenttämerkintöihin. Autodesk MEP -tiedostoja voidaan lukea Trimblen, Topconin, Sokian ja muiden RTS-laitteiden avulla.


Multi-Edit, Multi Edit Softwaren monipuolinen kaupallinen ohjelmoijan ja yleiskäyttöinen tekstieditori, jossa on monia kehittyneitä toimintoja, on sidottu .mep-päätteellä Multi-Edit Project (.mep) -tiedostotyyppiin. .mep-tiedosto on Multi-Edit-projekti, joka linkittää yhteen teksti- ja muut kuin tekstiresurssit, tallentaa asetukset ja asetukset jne. Multi-Edit .mep -projekteja hallitaan Project Manager -työkalulla.


Ihmiskehon 3D-skannauksessa .mep-päätettä käytetään merkkinä mittausten poimintaprofiileille (.mep), jotka määrittelevät tietyt mittausalueet ja rajaavat skannauksen näihin alueisiin. .mep-profiili asettaa kriteerit 3D-pistepilvitietojen poimimiselle mittausalueesta riippuen. Tällaisia .mep-profiileja voidaan käyttää yhdessä NX12 Body Scan -ohjelmiston kanssa.


Lopuksi .mep-pääte on myös sidoksissa MetaEdit+ Patch (MEP) -tiedostotyyppiin/formaattiin. MetaEdit+ on MetaCasen kaupallinen Domain-Specific Modeling (DSM) -paketti, jonka avulla voidaan luoda mukautettuja mallinnuskieliä ja joka käyttää patch-järjestelmää (.mep) ominaisuuksien ja virheiden korjausten päivittämiseen. .mep-tiedosto on MetaEdit+ -korjaustiedosto, joka voidaan ladata tai poistaa dynaamisesti istuntokohtaisesti.Ohjelmisto MEP-tiedostojen avaamiseen tai muuntamiseen

Voit avata MEP-tiedostoja seuraavilla ohjelmilla: 

Suosittuja tiedostomuotoja

Video-oppaat