dbo 

Het openen van de DBO bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .DBO bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "DBO" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .DBO bestandstype?

De primaire associatie van de .dbo-bestandsextensie is het bestandstype Booknizer Database (DBO). DBO gebruikt het SQLite database bestandsformaat en is het native bestandstype in Booknizer, een commercieel boek organisator product van Booknizer.com voor het PC/Windows platform. Booknizer maakt efficiënt beheer, zoeken en opslaan van een boekenbibliotheek met rijke metadata (zoals auteursbiografieën, omslagafbeeldingen etc.) mogelijk, die gemakkelijk te koppelen zijn.

Een Booknizer databasebestand (.dbo) is een SQLite database, ongecomprimeerd en ongecodeerd. DBO wordt automatisch geassocieerd met Booknizer, en dbo-bestanden staan standaard op "...mijn documenten". In eerste instantie maakt Booknizer een voorbeelddatabase ('tes*.dbo') aan en opent deze met een aantal eigenlijke contentitems. Er kunnen verschillende DBO-databases worden gemaakt, inclusief reservekopieën.Een DBO-bestand consolideert alle bibliotheekgegevens (inclusief metagegevens behalve afbeeldingen) op één locatie en kan worden beveiligd met een wachtwoord. Afbeeldingen zoals boekomslagen worden apart opgeslagen in de submap "...boekomslagen".


De .dbo-extensie kan ook worden gebruikt in combinatie met DB/TextWorks, een professionele database-integratie- en koppelingsoplossing van InMagic, Inc. In DB/TextWorks is een .dbo-bestand een databasemap die zich op de hoofdserver bevindt en door de server wordt gebruikt om de aangesloten en geraadpleegde databanken bij te houden.


In 3D-graphics staat de .dbo-extensie voor 'DarkBASIC Object' en is deze geassocieerd met het DBO-bestandstype en -formaat. DarkBASIC is een gespecialiseerde BASIC-achtige programmeertaal en runtime-omgeving ontwikkeld door The Game Creators, Ltd. voor 2D/3D scene-programmering voor het Microsoft DirectX/Direct3D visualisatieplatform. Een .dbo-bestand bevat een definitie van een 3D objectmodel in het native DarkBASIC-formaat.


De .dbo-extensie staat voor 'Database Owner' en wordt ook gebruikt in verband met Microsoft SQL Server en gerelateerde software die tijdelijk wordt toegewezen aan SQL-databasebestanden (.mdf), om aan te geven dat dergelijke bestanden worden aangemaakt en/of geopend in de Database Owner-modus.Software om DBO bestanden te openen of omzetten

U kunt DBO bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen