nomedia 

Het openen van de NOMEDIA bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .NOMEDIA bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "NOMEDIA" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .NOMEDIA bestandstype?

De .nomedia extensie wordt teruggevonden in lege plaatsbewaarders die indexgedrag beïnvloeden van bepaalde applicaties binnen een Android-systeem. In strikte zin is '.nomedia' geen extensie maar een bestandsnaam. In op Unix/Linux gebaseerde systemen zoals Android worden bestandsnamen met leading dots gezien als 'verborgen' en doorgaans niet getoond in mappenlijsten. Dergelijke bestanden worden vaak gebruikt voor het opslaan van instellingen en voorkeuren.

Bestanden met de '.nomedia' bestandsnaam worden specifiek gebruikt in Android om mappen uit te sluiten voor indexatie door de afbeeldings- en muziekbibliotheek applicaties. Een map wordt uitgesloten van indexatie en wordt niet getoond in de galerij indien een leeg .nomedia bestand aanwezig is in die map. Op systeemniveau markeert een NOMEDIA-bestand dat de map geen media bevat.Op sommige apparaten (voornamelijk Samsung Galaxy) werkt dit echter alleen voor nieuw aangemaakte mappen, terwijl reeds geïndexeerde mappen getoond blijven worden in de galerij.

Aanwezigheid van een .nomedia bestand binnen een map heeft op geen enkele manier invloed op het gedrag van een bestandsmanager.Software om NOMEDIA bestanden te openen of omzetten

U kunt NOMEDIA bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten

Video Handleidingen