nomedia 

Öppning av NOMEDIA-filer

Har du problem med att öppna en .NOMEDIA-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad NOMEDIA-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .NOMEDIA-filtypen?

Tillägget .nomedia finns i tomma platshållarfiler som ändrar indexeringsbeteendet för vissa program i ett Android-baserat system. Strängt taget är .nomedia inte ett tillägg, utan ett filnamn. I Unix/Linux-baserade system som Android betraktas filnamn med inledande punkter som dolda och visas i allmänhet inte i kataloglistor. Sådana filer används ofta för att lagra inställningar och preferenser.

Filer med filnamnet ".nomedia" används specifikt i Android för att utesluta kataloger från att indexeras av programmet för bild- och musikgalleri. En katalog utesluts från indexering och visas inte i galleriet om det finns en tom .nomedia-fil i den katalogen. På systemnivå markerar en NOMEDIA-fil att katalogen inte innehåller några medier.På vissa enheter (främst Samsung Galaxy) fungerar detta dock endast för nyligen skapade kataloger, medan kataloger som redan är indexerade fortsätter att visas i galleriet.

Om det finns en .nomedia-fil i en katalog påverkar inte filhanteraren på något sätt dess beteende.Program för att öppna eller konvertera NOMEDIA-filer

Du kan öppna NOMEDIA-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning