tgml 

Het openen van de TGML bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .TGML bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "TGML" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .TGML bestandstype?

De bestandsextensie .tgml wordt geassocieerd met de TAC Graphics Markup Language (TGML) en staat voor het bestandstype TGML Graphic (.tgml). TGML is een op XML gebaseerde opmaaktaal die is ontwikkeld door TAC (onderdeel van Schneider Electric) voor het beschrijven van dynamische vector-gebaseerde afbeeldingen die worden gebruikt in TAC Vista en TAC Xenta industriële engineering- en automatiseringssystemen. Een .tgml-bestand is een TAC tecnische vectortekening. Het is een formeel TGML-document, waarin de XML-syntaxis wordt gebruikt om de hiërarchie, de positie/plaats en de onderlinge verbinding van de opgenomen grafische elementen te beschrijven. Naast statische componenten en blokken kan een TGML-grafiek ook dynamische of interactieve elementen bevatten of daaraan gekoppeld zijn. Binnen een TAC Vista-project bevinden TGML grafische bestanden zich in de subdirectory "[Projectnaam]\Graphics" (bijvoorbeeld "C:\ProjectACME\Graphics"). Elk .tgml-bestand kan direct worden geopend voor bewerking in de Graphics Editor voor TGML, een speciaal commercieel hulpprogramma van Schneider Electric voor het werken met TGML-grafieken.Software om TGML bestanden te openen of omzetten

U kunt TGML bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten