tgml 

Öppning av TGML-filer

Har du problem med att öppna en .TGML-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad TGML-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .TGML-filtypen?

.tgml filändelsen är associerad med TAC Graphics Markup Language (TGML) och betecknar TGML Graphic (.tgml) filtypen. TGML är ett XML-baserat markupspråk som skapats av TAC (en del av Schneider Electric) för att beskriva dynamisk vektorbaserad grafik som används i de industriella teknik- och automationssystemen TAC Vista och TAC Xenta. En .tgml-fil är en TAC-teknisk vektorritning. Det är ett formellt TGML-dokument där XML-syntax används för att beskriva hierarkin, positionen/läget och sammankopplingen av de ingående grafiska elementen. Förutom statiska komponenter och block kan en TGML-grafik innehålla eller länka till dynamiska eller interaktiva element. Inom ett TAC Vista-projekt finns TGML-grafikfiler i underkatalogen "[ProjectName]\Graphics" (t.ex. "C:\ProjectACME\Graphics"). Alla .tgml-filer kan öppnas direkt för redigering i Graphics Editor for TGML, ett särskilt kommersiellt verktyg som finns tillgängligt från Schneider Electric för arbete med TGML-grafik.Program för att öppna eller konvertera TGML-filer

Du kan öppna TGML-filer med följande program: 

Populära format