vba 

Het openen van de VBA bestanden

Hebt u een probleem met het openen van .VBA bestanden? We verzamelen informatie over bestandsformaten en kunnen uitleggen wat "VBA" -bestanden zijn. Daarnaast raden we software aan die geschikt is voor het openen of omzetten van dergelijke bestanden.

Wat is het .VBA bestandstype?

In Windows wordt de .vba extensie het vaakst geassocieerd met het legacy Microsoft (MS) Visual Basic for Applications (VBA) Project bestandstype. VBA, een versimpelde versie van Visual Basic (VB), is een interpreted scripting language en een runtime environment van MS. VBA werd vooral in MS Office en andere applicaties (zowel van MS als van derde partijen) gebruikt als scripting platform.

Een .vba bestand is een binair containerbestand met alle componenten (modules, gebruikersformulieren enz.) van een VBA-project. Binnen MS Office worden VBA-projecten normaliter als 'macros' (scripts) ingebed in de respectievelijke MS Office documenttypes, hoewel ze ook geëxporteerd kunnen worden als .vba bestanden.

Over het algemeen dienen VBA-projectbestanden geopend te worden met dezelfde VBA-ondersteunende applicaties waarmee ze aangemaakt zijn. Als alternatief kan men proberen een .vba bestand te openen met een van de VBA bewerkingstools die eerder door MS aangeboden zijn.In verband met Vim—een cult tekstbewerkingsomgeving in de Unix/Linux wereld—staat "vba" voor "Vimball" en de .vba extensie wordt gemakshalve gebruikt voor het labelen van 'vimball' pluginarchieven. Vim is zeer afhankelijk van plugins en met het vimball (VBA) bestandsformaat/type kan men plugin-pakketten van één bestand maken en verspreiden.

Een 'vimball' .vba bestand is een gecomprimeerd archief dat een Vim-plugin bevat en een installatiescript om er zeker van te zijn dat de inhoud van een .vba pakket (de daadwerkelijke .vim plugin met .txt documentatie enz.) op de juiste plekken geïnstalleerd wordt. Om geïnstalleerd te worden, moet een .vba plugin pakket als argument gegeven worden aan het vim-commando in een speciale syntax (of geïnstalleerd worden met simpelere GUI-tools in een GUI-versie van Vim).Software om VBA bestanden te openen of omzetten

U kunt VBA bestanden met de volgende programma's openen: 

Populaire formaten