8 

Otwieranie plików 8

Masz problem z otwarciem pliku .8? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki 8. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .8?

Gdy występują jako rozszerzenia nazw plików, cyfry z kropką (jak ".8") odnoszą się przede wszystkim do plików projektów Pro/Engineer w wersji. Wysoce zaawansowane narzędzie CAD dla szerokiego zakresu zastosowań i branż firmy PTC, Pro/Engineer używa systemu wersjonowanych kopii zapasowych dla swoich plików projektowych.

Każdy plik projektu CAD Pro/Engineer (.prt) ma dodatkowo przypisane rozszerzenie numeryczne oznaczające jego wersję/poziom kopii zapasowej. Tak więc plik .8 jest ósmą wersją projektu Pro/Engineer, zapisaną przed wprowadzeniem zmian do pliku w trakcie bieżącej sesji edycyjnej. Wersjonowane pliki Pro/Engineer mogą być otwierane i przetwarzane w Pro/Engineer jak zwykłe projekty.Ponadto rozszerzenie numeryczne .8 może być używane jako etykieta woluminu archiwum wieloczęściowego. Archiwum wieloczęściowe (dzielone) to archiwum, które zawiera więcej niż jeden plik. Zazwyczaj woluminy archiwum dzielonego mają jednakowy rozmiar i przypisuje się im kolejno rozszerzenia numeryczne, aby wskazać ich właściwą kolejność. Tak więc plik .8 może być ósmym (lub dziewiątym, jeśli liczenie zaczyna się od 0) woluminem archiwum wieloczęściowego. Zazwyczaj takie pliki woluminów archiwum mają dodatkowe poprzedzające rozszerzenia, aby określić rzeczywisty format archiwum.


Poza tym, kropkowany ciąg liczbowy ".8" na końcu nazwy pliku może przypadkowo pojawić się lub stać się rozszerzeniem nazwy pliku, jeśli oryginalne rozszerzenie nie istnieje lub jest ukryte. Nazwy plików często zawierają części z kropką na końcu, by wskazać numer serii, pozycję w pewnej sekwencji, itp.

Jeśli brakuje oryginalnego rozszerzenia, a znany jest właściwy typ pliku, należy ręcznie dodać prawidłowe rozszerzenie. W MS Windows, rozszerzenie może być po prostu ukryte, więc opcja "Ukryj rozszerzenia..." w Eksploratorze Windows powinna być wyłączona, aby zobaczyć rzeczywisty typ pliku.


Wreszcie, w systemach operacyjnych zgodnych z POSIX, takich jak GNU/Linux, ciągi liczbowe takie jak ".8" często są częścią nazw plików, a nie ich rozszerzeń. Takie kropkowane fragmenty nazw plików są zwykle używane do wskazywania wersji bibliotek współdzielonych i innych plików systemowych (np. "libQtSql.so.4.8").Program do otwierania i konwertowania plików 8

Pliki 8 można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo