btp 

Otwieranie plików BTP

Masz problem z otwarciem pliku .BTP? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki BTP. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .BTP?

Skrót od BeerTools Pro (BTP), rozszerzenie .btp jest przede wszystkim związane z typem pliku BeerTools Pro Recipe (.btp). BeerTools Pro to płatna, wieloplatformowa (Windows/Linux/Mac OS X) aplikacja firmy BeerTools LLC przeznaczona dla piwowarów domowych, służąca do tworzenia i udostępniania receptur warzenia piwa oraz zarządzania nimi. Każdy z takich plików .btp reprezentuje pojedynczy przepis warzenia piwa w tekstowym formacie XML, zapisany domyślnie w folderze "%UserProfile%Documents%BeerTools Pro Recipes" (Microsoft Windows). BeerTools Pro pozwala na wymianę i pobieranie receptur (.btp) poprzez usługę członkowską online.


Poza tym, rozszerzenie .btp jest związane z typem/formatem pliku Reflection for IBM Toolbar Settings (.btp), w odniesieniu do Attachmate Reflection for IBM, potężnego komercyjnego oprogramowania administracyjnego dla systemów IBM firmy Attachmate Corporation (dawniej WRQ, Inc.). Plik .btp jest plikiem ustawień częściowych, w którym przechowywane są ustawienia paska narzędzi dokonane przez administratora w interfejsie graficznym Reflection for IBM.


BabasChess, darmowy klient szachów internetowych dla systemu Microsoft Windows, stworzony przez RRaf of FICS (Free Internet Chess Server), używa rozszerzenia .btp dla swojego typu plików BabasChess Theme Pack (.btp). Taki pakiet tematyczny (.btp) jest zwykłym archiwum ZIP zawierającym grafikę, dźwięki i tekstowe pliki tematyczne (.bcth, BabasChess Theme) do zmiany wyglądu GUI BabasChess. BabasChess kojarzy się z typem pliku .btp podczas instalacji.


W zakresie automatyzacji procesów biznesowych i platformy serwera aplikacji BizTalk Server firmy Microsoft, rozszerzenie .btp reprezentuje typ/format pliku BizTalk Pipeline Template (.btp). Plik .btp jest szablonem rurociągu odbiorczego lub nadawczego BizTalk Server. Takie szablony (.btp) są używane do tworzenia aplikacji BizTalk Server w Microsoft Visual Studio i mogą być edytowane w Pipeline Designer.


Rozszerzenie .btp jest również używane przez EMC Control Center (ECC), system zarządzania zasobami pamięci masowej dla macierzy Symmetrix firmy EMC Corporation, do oznaczania plików metryk wydajności (.btp). Pliki metryk (.btp), generowane przez narzędzie ECC Workload Analyzer (WLA) i zawierające szczegółowe statystyki wydajności, są zapisywane z datą, np. "20160528.btp", i służą do analizowania lub diagnozowania problemów z wydajnością macierzy pamięci masowej.Program do otwierania i konwertowania plików BTP

Pliki BTP można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo