dc2 

Otwieranie plików DC2

Masz problem z otwarciem pliku .DC2? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki DC2. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .DC2?

Podstawowa asocjacjacja rozszerzenia nazwy pliku .dc2 należy do typu/formatu pliku DesignCAD 2D ASCII Drawing (DC2). DC2 jest formatem natywnym w DesignCAD, komercyjnej aplikacji do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) firmy IMSI Design LLC. Oprócz binarnego formatu DCD (domyślnie), DesignCAD używa kilku innych formatów rysunków. DC2 jest formatem zwykłego tekstu (ASCII) używanym w DesignCAD do zapisywania dwuwymiarowych rysunków lub projekcji.

Plik .dc2 to tekstowa lista rekordów danych (jednostek, punktów, ciągów znaków), z których każdy zajmuje jeden wiersz. Wszystkie pliki .dc2 mają linię nagłówkową, która określa ogólne wymiary rysunku. Z poziomu programu DesignCAD, rysunki DC2 mogą być eksportowane/importowane z programu AutoCAD (.dwg, .dxf) i innych formatów (HPGL, WMF). Poza programem DesignCAD, format DC2 jest obsługiwany przez wiele innych programów i narzędzi CAD, a każdy plik .dc2 może być po prostu otwarty w edytorze tekstowym.W odniesieniu do AQQ, bezpłatnego, wieloprotokołowego klienta komunikatorów internetowych (IM) dla systemu Microsoft Windows, rozszerzenie .dc2 jest używane do oznaczania plików dziennika komunikatów AQQQ V2 (.dc2). Dla każdej konwersacji, AQQ zapisuje swój wątek w pliku dziennika (.dc2), który może być później otwarty w celu ponownego odwiedzenia lub zacytowania konwersacji. Pliki dziennika DC2 używają formatu binarnego, więc nie mogą być bezpośrednio przeglądane w edytorze tekstu. Do otwierania logów .dc2 można użyć AQQ V2 lub Archeolog, bezpłatnej przeglądarki logów IM, która obsługuje pliki DC2.


W produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), rozszerzenie .dc2 łączy się z formatem i typem pliku DevCad Cam Pro Project (.dc2). DevCad Cam Pro jest wszechstronną aplikacją CAM, która pozwala na projektowanie i uruchamianie złożonych operacji profilowania, frezowania, wiercenia i innych operacji produkcyjnych, jak również na sterowanie urządzeniami CNC. DevCad Cam Pro zapisuje swoje dokumenty CAM w plikach .dc2.


Dodatkowo, rozszerzenie .dc2 odnosi się do formatu Kodak Raw Image lub Kodak Photo Enhancer Image (DC2) i typu pliku. Format DC2, nazwany na cześć starego aparatu cyfrowego firmy Kodak (Kodak DC20), został użyty jako surowy format obrazu wraz z oprogramowaniem do przetwarzania obrazu Kodak Photo Enhancer. Obecnie pliki obrazów w formacie DC2 mogą być obsługiwane przez niektóre wieloformatowe przeglądarki obrazów.


Poza tym, w Rosji rozszerzenie .dc2 zostało wykorzystane do oznaczenia deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2012 (.dc2). Aby przygotować formalną deklarację .dc2 (plik tekstowy), należało skorzystać z oprogramowania "Declaration 2012" opracowanego przez rosyjską Federalną Służbę Podatkową.Program do otwierania i konwertowania plików DC2

Pliki DC2 można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo