dcm 

Otwieranie plików DCM

Masz problem z otwarciem pliku .DCM? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki DCM. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .DCM?

Podstawowa asocjacjacja rozszerzenia .dcm należy do formatu pliku DICOM Image (DCM) i odpowiedniego typu pliku. Skrót DICOM oznacza Digital Imaging and Communications in Medicine (obrazowanie cyfrowe i komunikacja w medycynie). DICOM jest standardowym formatem do zapisywania i przetwarzania danych z badań w MRI (obrazowanie rezonansem magnetycznym), PET (pozytonowa tomografia emisyjna), CT (tomografia komputerowa), itp. Raporty DICOM są zapisywane jako pliki .dcm.

Plik .dcm jest plikiem raportu z badania, który zawiera rzeczywiste obrazy wykonane za pomocą odpowiedniego urządzenia do obrazowania medycznego (RTG, MRI, skaner ultradźwiękowy, itp.), wraz z obszernymi metadanymi. Pliki DCM mają zawierać wszystkie istotne informacje o pacjencie, klinice, urządzeniu do obrazowania, procedurze badania, ustawieniach, itp. Plik .dcm zazwyczaj zawiera serię zdjęć wykonanych w sekwencji ("plasterki").Szereg dedykowanych darmowych i komercyjnych narzędzi może otwierać pliki DICOM (.dcm) i wyświetlać zawarte w nich obrazy. Ponadto, format DCM jest obsługiwany przez kilka uniwersalnych narzędzi do przetwarzania obrazów (np. ImageMagick) i przeglądarek. Za pomocą konwerterów obrazy DCM mogą być przekształcane w BMP, PNG, GIF lub JPG.


Ponadto, rozszerzenie .dcm jest używane w połączeniu z plikami metadanych kopii zapasowych (.dcm) tworzonych i używanych przez Memeo AutoBackup, mechanizm tworzenia kopii zapasowych danych, który zapewnia podstawowe funkcje w kilku narzędziach do tworzenia kopii zapasowych danych przez niektórych producentów dysków twardych (np. Seagate, Western Digital).

Plik .dcm to mały (~1 Kb) ukryty plik binarny z danymi serwisowymi, takimi jak nazwa i ścieżka, znacznik czasu, itp. Dla każdego kopiowanego pliku automatycznie tworzony jest indywidualny plik .dcm w miejscu docelowym. Takie pliki .dcm są wykorzystywane przez silnik kopii zapasowych Memeo do sterowania procesem tworzenia kopii zapasowej i nie powinny być usuwane ręcznie.


W odniesieniu do DiskCatalogMaker, narzędzia do opisu katalogu dla Mac OS X firmy Fujiwara Software, rozszerzenie .dcm oznacza format/typ pliku DiskCatalogMaker Catalog (DCM). Plik .dcm zawiera szczegółową, sformatowaną listę katalogu (lub katalogów) w prawnie zastrzeżonym formacie, a takie pliki .dcm mogą być odczytywane/otwierane tylko za pomocą programu DiskCatalogMaker. Z poziomu programu DiskCatalogMaker zawartość pliku .dcm może być eksportowana do standardowych formatów.


Wreszcie, rozszerzenie .dcm można również spotkać w połączeniu z formatem i typem pliku Digital City Map (DCM) używanym w CityGuide, wieloplatformowym rosyjskim rozwiązaniu nawigacyjnym GPS firmy MIT, Ltd. DCM jest domyślnym formatem mapy obszaru w starszych wersjach CityGuide (5.x), obecnie zastąpionym przez CGMAP. Plik .dcm jest warstwowym plikiem kontenerowym, który przechowuje wiele danych GIS dla danego obszaru.Program do otwierania i konwertowania plików DCM

Pliki DCM można otworzyć następującymi programami:
IrfanView
IrfanView by Irfan Skiljan
 
RadiAnt DICOM Viewer
 
JiveX DICOM Viewer Light
JiveX DICOM Viewer Light by VISUS Technology Transfer GmbH
 


Popularne formaty

Poradniki wideo