m 

Otwieranie plików M

Masz problem z otwarciem pliku .M? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki M. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .M?

Rozszerzenie .m jest przede wszystkim związane z typem pliku MATLAB Script/Function (.m). MATLAB (Matrix Laboratory) firmy MathWorks, Inc. jest najstarszym i najbardziej uznanym autorskim systemem oprogramowania do obliczeń matematycznych. Pomimo silnej konkurencji, MATLAB wciąż utrzymuje pozycję lidera w kręgach akademickich, naukowych i przemysłowych.

MATLAB używa plików .m (zwanych również 'M-files') zarówno jako plików skryptów jak i definicji funkcji. Skrypt MATLABa (.m) jest plikiem tekstowym, który zawiera program, tj. serię instrukcji w języku MATLAB i może być bezpośrednio uruchomiony przez MATLABa poprzez wywołanie pliku skryptu. Plik definicji funkcji MATLABa (.m) jest dokładnie taki sam jak plik skryptu, z tą różnicą, że definiuje on funkcję ogólnosystemową zamiast przechowywania skryptu.Zarówno pliki definicji funkcji MATLABa jak i pliki skryptów muszą być umieszczone w lokalizacjach zawartych w zmiennej PATH. Pliki M programu MATLAB mogą być bezpośrednio tworzone i edytowane za pomocą dowolnego edytora tekstu.


Alternatywnie, rozszerzenie .m również kojarzy się z Wolfram Mathematica Package (.m) typu pliku. Wolfram Mathematica jest jednym z najpotężniejszych i najszybszych zintegrowanych środowisk, skierowanych do obliczeniowo intensywnych zadań w przemyśle, nauce i edukacji. Pliki pakietów (.m) są tekstowymi plikami ASCII używanymi do przechowywania różnych danych w programie Mathematica, w tym kodu źródłowego (skryptów), obrazów, kształtów geometrii itp.


Maple, inne zaawansowane środowisko obliczeniowe matematyki stosowanej (Windows/Unix/Mac OS/Linux) firmy Maplesoft, używa rozszerzenia .m jako etykiety dla wewnętrznego formatu obiektów binarnych Maple. W przeciwieństwie do tekstowych plików .mpl (Maple Language), pliki .m są plikami binarnymi, których nie można bezpośrednio edytować. Takie pliki .m są używane do przechowywania zmiennych i innych obiektów Maple i są odczytywane tylko w Maple (polecenie "read").


W odniesieniu do GNU Octave, zaawansowanej wieloplatformowej aplikacji FOSS (Free and Open-Source Software) i platformy skryptowej do intensywnych obliczeń matematycznych, rozszerzenie .m działa jako etykieta dla plików skryptowych Octave. Bardzo podobne w składni do skryptów MATLABa, pliki Octave .m zawierają serie instrukcji tekstowych zgodnych z MATLABem, które mają być wykonywane przez GNU Octave jako partia.


Oprócz tego, rozszerzenie .m oznacza również typ pliku Objective-C Class Implementation (.m). Objective-C jest najczęściej używanym językiem programowania OO (zorientowanym obiektowo) w tworzeniu aplikacji dla systemów Mac OS i iOS. Plik .m jest plikiem tekstowym z zestawem instrukcji, który implementuje klasę Objective-C. Pliki implementujące klasy (.m) są zawsze używane w parach z ich odpowiednimi plikami nagłówkowymi (.h).Program do otwierania i konwertowania plików M

Pliki M można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo