manifest 

Otwieranie plików MANIFEST

Masz problem z otwarciem pliku .MANIFEST? Zbieramy informacje na temat różnych formatów plików i potrafimy wytłumaczyć, co to są pliki MANIFEST. Oprócz tego polecamy programy, za pomocą których można otworzyć tego typu pliki.

Co to jest plik typu .MANIFEST?

Rozszerzenie .manifest jest przede wszystkim związane z typem pliku Microsoft (MS) Windows Assembly (Application) Manifest używanym w związku z takimi technologiami MS do konfigurowania oprogramowania jak ClickOnce i CLR (Common Language Runtime).

Celem pliku manifestu jest zadeklarowanie, które wspólne kontrolki aplikacja ma używać, jakie uprawnienia do uruchamiania i/lub dostępu do plików będzie miała itd. Manifesty są często używane do ujednolicenia użycia kontrolek GUI (Graphical User Interface) pomiędzy nowszymi i starszymi aplikacjami Windows, szczególnie po to, aby starsze aplikacje używały jednolitych kontrolek systemowych (koncepcja "wyglądu").Plik .manifest jest plikiem tekstowym zawierającym definicję XML profilu aplikacji. Chociaż manifest można otworzyć i edytować za pomocą edytora tekstu, wszelkie błędne zmiany mogą mieć negatywny wpływ na działanie połączonej aplikacji.


W HTML5 rozszerzenie nazwy pliku .manifest jest przypisane do plików tekstowych Application Cache Manifest (ACM) używanych do przechowywania ścieżek do i lokalnego buforowania wszystkich zasobów używanych przez aplikację internetową, umożliwiając pracę w trybie offline.

Jednakże, aby uniknąć konfliktu z typem pliku MS Windows Assembly Manifest, zasugerowano, aby twórcy stron internetowych używali rozszerzenia .appcache.


Oprócz powyższego, rozszerzenie .manifest jest również używane przez Steam, komercyjną usługę dostarczania treści online (głównie gier wideo), w ich plikach Content Manifest Files (CMF). CMF są częścią systemu zarządzania zawartością Steam i są używane do śledzenia zakupionych i pobranych elementów oprogramowania.Program do otwierania i konwertowania plików MANIFEST

Pliki MANIFEST można otworzyć następującymi programami: 

Popularne formaty

Poradniki wideo