manifest 

Öppning av MANIFEST-filer

Har du problem med att öppna en .MANIFEST-fil? Vi samlar information om filformat och kan förklara vad MANIFEST-filer är. Dessutom rekommenderar vi programvara som lämpar sig för att öppna eller konvertera sådana filer.

Vad är .MANIFEST-filtypen?

Tillägget .manifest är främst kopplat till filtypen Microsoft (MS) Windows Assembly (Application) Manifest som används i samband med MS-teknik för att konfigurera programvara som ClickOnce och CLR (Common Language Runtime).

Syftet med en manifestfil är att ange vilka gemensamma kontroller ett program måste använda, vilka körtids- och/eller filåtkomstbehörigheter det ska ha osv. Manifester används ofta för att förenhetliga användningen av kontroller för grafiska användargränssnittet (GUI) i nyare och äldre Windows-program, särskilt för att få äldre program att använda enhetliga kontroller för hela systemet (konceptet "look").En .manifest-fil är en klartextfil som innehåller en XML-definition av en programprofil. Ett manifest kan öppnas och redigeras med en textredigerare, men felaktiga ändringar kan påverka den länkade applikationens funktion negativt.


I HTML5 tilldelas filnamnstillägget .manifest till ACM-filer (Application Cache Manifest) i klartext som används för att lagra sökvägar till och lokal cachelagring av alla resurser som används av ett webbprogram, vilket gör det möjligt att arbeta offline.

För att undvika en konflikt med MS Windows Assembly Manifest-filtypen föreslogs det dock att webbutvecklare skulle använda .appcache-tillägget i stället.


Utöver ovanstående används tillägget .manifest också av Steam, en kommersiell onlinetjänst för leverans av innehåll (främst videospel), i deras Content Manifest Files (CMF). CMF är en del av Steams innehållshanteringssystem och används för att hålla reda på inköpta och nedladdade programvaror.Program för att öppna eller konvertera MANIFEST-filer

Du kan öppna MANIFEST-filer med följande program: 

Populära format

Videohandledning